partnerzy


projekty domów

SŁOWNIK POJĘĆ - EKSEDRA

w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu półkolista nisza lub kolumnada z ławą kamienną biegnącą po obwodzie wewnętrznym zakończenie perystylu. 

W nowożytnej sztuce ogrodowej wolnostojący element ogrodowy w postaci półkolistej niszy, kolumnady, muru zdobionego podziałami architektonicznymi