partnerzy


projekty domów

SŁOWNIK POJĘĆ - BINDAŻ

kryta aleja w ogrodach XVI-XVII w.;

w polskiej sztuce ogrodowej aleja obsadzona drzewami na tyle blisko, że ich korony splatają się tworząc sklepienie nad drogą