partnerzy


projekty domów

SŁOWNIK POJĘĆ - WIRYDARZ

kwadratowy lub prostokątny ogród wewnątrz zabudowań klasztornych, otoczony krużgankiem, otwierającym się do niego arkadami; miał geometryczny podział płaszczyzny, środek akcentowany studnią, fontanną lub ozdobnym drzewem