partnerzy


projekty domów

SŁOWNIK POJĘĆ - PARTER OGRODOWY

ozdobna, geometryczna kompozycja ogrodowa na planie prostych figur geometrycznych o skomplikowanej ornamentyce wykonanej z niskich roślin; ozdobiona rzeźbami, fontannami, basenami wodnymi. Przeznaczona do oglądania z pewnej wysokości np. z okna, balkonu. Stosowany w najbardziej dekoracyjnych częściach ogrodu