partnerzy


projekty domów

SŁOWNIK POJĘĆ - AHA

w ogrodach jest to ukryta granica, występująca w formie głębokiego suchego rowu, uskoku tarasowego na stoku albo kanału biegnącego miękką płynną linią.

Funkcję zamaskowanej w terenie granicy ogrodu mogą także pełnić inne elementy terenu: skały, zbiorniki wodne, wzniesienia. Zastosowanie aha pozwala na optyczne powiązanie ogrodu z krajobrazem otaczającym. Stosowane było już w XVII w ogrodach francuskich, a szerzej w ogrodach angielskich.

Celem aha jest utrudnienie lub uniemożliwienie przekroczenia granic obszaru ogrodu, ale tak by nie zasłaniać widoku.